Estrena: setembre 1983


Direcciò: Josep M Mestres