Estrena: 1989

Direcció: Josep M Mestres

Funció de fragments teatrals fruit del taller de teatre dirigit
per Josep M Mestres