Estrena: Setembre 2011

Introducció del Director:
Quí té el control del seu destí?”

Aquesta frase d’Otel·lo reflecteix totalment el que volem explicar amb l’obra que veureu; com a partir de la simple voluntat d’una persona tot el món que la rodeja pot canviar i transformar-se tal i com ell desitja; com les persones som mers objectes a les man d’altres persones; com la influència d’algú altre pot desenbocar en tragèdia. Aquesta és la història de Iago i Desdèmona que lluiten per l’ànima d’Otel·lo.
Quan vaig decidir a posar-me al capdavant del muntatge d’Otel·lo tenia molt clar que m’embarrancava en una empresa costosa i laboriosa, però l’al·licient de crear un petit món a partir d’un text meravellós em seduïa profundament. L’Oportunitat de poder compartir amb la gent amb qui he treballat i després amb el públic que, espero veurà a l’obra la meva visió d’aquest clàssic, una de les obres més llargues de Shakespeare, m’ha suposat una pressió agradable; sense cap pretensió he intentat transmetre, de vegades amb més encert que d’altres, el meu imaginari i les meves idees, s’ha de felicitar sobretot a tota la gent m’ha hagut d’interpretar i entendre ja que no és gens senzill. El resultat de les hores d’esforç per part nostra és el que veureu avui.
H
e d’agrair a tota la gent que m’ha donat un cop de mà en aquest projecte, que no és poca, la seva aportació indispensable; però per sobre de tots als meus actors, sense ells i el seu ingent treball no hagués sigut possible res del que avui veureu.
Moltes gràcies a tots.

Xavier Torra

Sinòpsi
Desdèmona és la filla d’un noble Venecià i es casa d’amagat amb Otel·lo, un reputat general moro de l’exercit. Otel·lo ha de substituir els seu lloctinent i tria al seu bon amic Cassio per aquest càrrec. Iago l’alferes d’Otel·lo dolgut per la tria del seu cap, farà servir tots els instruments al seu abast per aconseguir destruir-lo. Aquesta és la història de Iago i Desdèmona, que lluiten per l’ànima d’Otel·lo.