El Casal per la finestra i el poble pel finestró                                                                                                                                                      

Estrena: setembre 1981
Muntatge basat en el disc de la Trinca: Festa Major i
els Jocs Florals de Can Prosa, de Santiago Rusiñol

Repartiment


Direcciò: Joan Oller

Funcions: Es fan fer dues úniques funcions durant
la Festa Major del 1981