L'Agrupació Teatral del Casal de Calaf és una secció de les més actives del Casal i com no podria ser d'una altra manera, un dels seus puntals. Cada any es posen en escena espectacles teatrals de molt bona qualitat, alguns dels quals es representen a diferents teatres de Catalunya,

Bona part d'aquestes produccions han estat merescudament premiades a diferents concursos i mostres de teatre arreu del país, així com també ho ha estat la feina de molts de les nostres actrius, actors i directors i directores.

PRODUCCIONS ACTUALMENT EN GIRA

.

PRODUCCIONS DES DEL 1972 FINS AVUI